August 2004,  Cross & ATV kjøring for folk i alle aldersgrupper.

August 2004, Cross & ATV driving for people at all ages.

 
   
         
 

Ein fin dag i midten av august 2004 var me ein heil gjeng som testa cross-løype med diverse kjøretøy. Alt fra 2004 modell ATV til 1960 modell Moto-Standard. Dei som var med: Lillian & Toralv med Kristian (11) og Nina (7)  med medbrakt ATV. Kjersti & Leif med Martine (6) også medbrakt ATV. Morten og Johan (7) på Johan's XR50. Pluss Jarle (meg) med div gamle cross syklar, YZ125 1983 og CR250 1989 modell.  ( Videoen nederst er i heller dårlig kvalitet, tatt med vanlig digital kamera.)

 
   
  Kristian i god fart  
         
  Leif & Morten på YZ & CR   Kjersti, Martine & Johan   Nina, Martine Kjersti & Toralv.   Toralv & Nina.  
         
  Tekiske problem høyrer til..   CR250 + publikum   Nokre setter meir pris på ein god gammal traktor.  
 

A nice day in the middle of August 2004 we were a lot of people testing our local "cross-track" with some different vehicles. All from some brand new ATV's to an 1960 model Moto-Standard. Those who where there: Lillian & Toralv with Kristian (11) and Nina (7)  with their new ATV. Kjersti & Leif with Martine (6) also with a new ATV. Morten and Johan (7) on Johan's XR50. And Jarle (me) with some old Cross bikes, YZ125 1983 and CR250 1989 model.  ( The video at right are in rather bad quality, taken with an ordinary digital camera.)

   
                 
 

PS: Dersom eg har skreve feil navn, alder og slike ting, send meg ein email!

Hit Counter

 

  -My other web pages.-  
                 
  Home, main.   My homepage   Laetitia Casta   Massey Ferguson Tractors   Guldner Tractors   Kawasaki Motorbikes   E-mail me.   Sign my guest book.  
          Last update:   10. februar 2011